لیزر پی‌دی‌ال (PDL) یکی از اختصاصی‌ترین و البته گران‌ترین لیزرها حوزه پوست و مو و زیبایی است، به همین دلیل تعداد بسیار اندکی از این دستگاه در کشور موجود می‌باشد، لیزر پی‌دی‌ال (PDL) استفاده‌های خاصی دارد و در موارد خاصی از آن استفاده می‌شود. این لیزر با هدف درمان ضایعات عروقی تولید شده است و اصولا هدف این دستگاه از بین بردن عروق خونی است.

همانژیوم­ها، ضایعات عروقی پورت ­واین استِین (لکه شرابی) از مواردی هستند که برای درمان آنها به طور مکرر از لیزر عروقی استفاده می‌شود‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. درگذشته لیزرهایی مثل کی‌تی‌پی (KTP) بودند که با توجه به پی‌دی‌ال (PDL) کارایی بالایی نداشتند، اختصاصی بودن  و قدرت لیزر پی‌دی‌ال باعث شد که بالاترین کارایی و جایگاه را در بین رقبا به دست بیاورد و نتایج مطلوبی کسب کند.

نمونه پورت واین استین یا لکه شرابی

رنج وسیعی از ضایعات توسط این لیزر قابل درمان است که یکی از آنها ضایعات عروقی می‌باشد. ضایعات عروقی مثل ضایعات عروقی نوزادها، همانژیوم­ها و پورت واین ­استین به تعداد جلسات زیادی احتیاج دارد، یکی از اشتباهات رایج بین خانواده ها عدم استفاده از لیزر در سنین کودکی فرزندانشان می‌باشد که با باور غلطی که شاید لیزر در کودکی مضر باشد در هم آمیخته است، در صورتیکه از لحاظ علمی هر چه از سنین پایین‌تر ضایعات عروقی درمان شوندُ فرصت رشد و تکثیر کمتری خواهند داشت و نتیجه بهبود بیشتری خواهد داشت.

درمان اسکار

یکی دیگر از ضایعاتی که توسط لیزر پی‌دی‌ال (PDL) قابل درمان است، اسکارها می‌باشند. اسکارهای قرمز رنگ، اسکارهای بعد از جراحی، اسکارهای پوست اضافه و اسکارهای هیپرتروفی رامی‌توانیم توسط لیزرهای پی‌دی‌ال (PDL) درمان کنیم. نکته مهمی که در مورد  گوشت اضافه (کلوئید) و اسکارهای هیپرتروفیک وجود دارد این است که استفاده از درمان‌های ترکیبی بسیار اثربخشی بالایی دارد. به عنوان مثال در بعضی از موارد ترکیب لیزر و تزریق همزمان انواع داروها نتایج بسیار مطلوبی به همراه دارد.

در مورد اسکار و گوشت اضافه نکته مهمی وجود دارد. هر چه اسکار رنگ قرمزی و سرخی شدیدتری داشته باشد (یعنی در اوایل بوجود آمدن اسکار) لیزر پی‌دی‌ال (PDL) برای درمان موثرتر می‌باشد و هرچه این اسکار بیشتر به سفیدی متمایل شود درصد دریافت نتیجه مطلوب کمتر می‌شود.

بیماری رزاسه

درمان بیماری رزاسه یکی دیگر از کاربردهای لیزر پی‌دی‌ال (PDL) می‌باشد. کسانی که قرمزی پوست در صورتشان وجود دارد و یا رگ‌های عروقی باز بر روی پوستشان دارند که می‌تواند بر اثر آفتاب‌گرفتن و در معرض آفتاب بودن بوجود آمده باشد و یا ریشه ژنتیکی داشته باشد، می‌توانند برای درمان از لیزر پی‌دی‌ال (PDL) کمک بگیرند.

در بیماری رزاسه در کنار داروهایی مثل تاکرولیموس، ژل مترونیدازول لیزر پی‌دی‌ال (PDL) کمک می‌کند تا قرمزی‌هایی که روی صورت ثبات پیدا کردند، بهبود پیدا کنند. همین طور از لیزر پی‌دی‌ال (PDL) برای عروق خونی سطحی که روی پوست هستند می‌توان استفاده کرد، همینطور برای عروق خونی پا و عروق واریسی خیلی سطحی می‌توان از لیزر پی‌دی‌ال (PDL) استفاده کرد، البته این لیزر توان درمان عروق خیلی ضخیم را ندارد و عموماً عروقی را که قطرشان زیر یک تا دو میلیمتر باشد را هدف درمان قرار می‌دهد.

درمان ترکیبی با لیزر PDL

نکاتی که در زمان انجام لیزر پی‌دی‌ال (PDL) باید مدنظر گرفته شود:

۱. در محل لیزر نباید آفتاب سوختگی وجود داشته باشد

۲. در محل لیزر نباید عفونت فعال وجود داشته باشد

۳. در محل لیزر نباید جوش فعال وجود داشته باشد

لیزر پی‌دی‌ال (PDL) در دو مد اصلی انجام می‌شود:

  • مد پورپوریک
  • مد نان پورپوریک

در مد پورپوریک بعد از دانجام لیزر، کبودی بوجود می‌آید ولی مد نان پورپوریک دارای آسیب کمتری است و کبودی به جا نمی‌گذارد.

مد پورپوریک برای همانژیوم و پورت واین استین بیشتر استفاده می‌شود و مد نان پورپوریک بیشتر برای بیماری رزاسه مورد استفاده قرار می‌گیرد

درمان مویرگ‌های سطحی

مراقبت‌های بعد از لیزر پی‌دی‌ال (PDL)

در کسانی که در سطح وسیعی لیزر انجام می‌شوند، استفاده از لیزر کمپرس سرد و پماد ضد التهاب مانند بتامتازون و کولوبتازون به مدت یک تا دو روز به صورت چشمگیری از بروز التهاب جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که پس از لیزر لک بوجود نیاید. توصیه می‌شود که از ضد‌افتاب مکررا استفاده شود و اگر مراجع سابقه تبخال دارد قرص استیکلویر مصرف بکند.

عارضه لیزر پی‌دی‌ال (PDL)

عارضه لیزر پی‌دی‌ال (PDL) عموما لک پس از لیزر می‌باشد که بیسار به ندرت رخ می‌دهد. عموماً لیزر بسیار امن و کم‌خطر بوده با بازده بسیار خوبمی‌تواند به ما در درمان بیماری‌ها کمک کند.

نکته آخر که باید درمورد اندیکاسیون‌ها و کاربرد لیزر پی‌دی‌ال (PDL) اضافه کنم این است که این لیزر در کسانیکه اسکار اکنه دارد و جای جوش‌ها به شدت قرمز هستند به شدت از جوشگاه شدن این آکنه های فعال جلوگیری می‌کند.